ซ่อน Device Manager และอื่นๆเหมาะสำหรับสายซ่อนโดยเฉพาะ

ซ่อนหน้า Background Setting
เรียก Regedit ขึ้นมา  แล้วไปที่ [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
\Policies\System]  คลิกขวา  เลือก New >> DWORD Value  แล้วตั้งชื่อว่า NoDispBackgroundPage  ให้ Double Click ขึ้นมา  แล้วใส่ค่า Value Data เป็น 1  หากต้องการยกเลิก  ก็เข้าไปลบ KEY ที่ได้สร้างเอาไว้ออก  หรือเปลี่ยนค่าเป็น 0 และ Restart เครื่อง

ซ่อนหน้า Appearance Setting
เรียก Regedit ขึ้นมา  แล้วไปที่ [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
\Policies\System]  คลิกขวา  เลือก New >> DWORD Value  แล้วตั้งชื่อว่า NoDispAppearancePage  ให้ Double Click ขึ้นมา  แล้วใส่ค่า Value Data เป็น 1  หากต้องการยกเลิก  ก็เข้าไปลบ KEY ที่ได้สร้างเอาไว้ออกหรือเปลี่ยนค่าเป็น 0 และ Restart เครื่อง

ซ่อนหน้า Display Setting
เรียก Regedit ขึ้นมา  แล้วไปที่ [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
\Policies\System]  คลิกขวา  เลือก New >> DWORD Value  แล้วตั้งชื่อว่า NoDispSettingsPage ให้ Double Click ขึ้นมา  แล้วใส่ค่า Value Data เป็น 1  หากต้องการยกเลิก  ก็เข้าไปลบ KEY ที่ได้สร้างเอาไว้ออกหรือเปลี่ยนค่าเป็น 0 และ Restart เครื่อง

ซ่อนหน้า Screensaver Setting
เรียก Regedit ขึ้นมา  แล้วไปที่ [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
\Policies\System]  คลิกขวา  เลือก New >> DWORD Value  แล้วตั้งชื่อว่า NoDispScrSavPage  ให้ Double Click ขึ้นมา  แล้วใส่ค่า Value Data เป็น 1  หากต้องการยกเลิก  ก็เข้าไปลบ KEY ที่ได้สร้างเอาไว้ออกหรือเปลี่ยนค่าเป็น 0 และ Restart เครื่อง

ซ่อน Device Manager
เรียก Regedit ขึ้นมา  แล้วไปที่ [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
\Policies\System]  คลิกขวา  เลือก New >> DWORD Value  แล้วตั้งชื่อว่า NoDevMgrPage  ให้ Double Click ขึ้นมา  แล้วใส่ค่า Value Data เป็น 1  หากต้องการยกเลิก  ก็เข้าไปลบ KEY ที่ได้สร้างเอาไว้ออกหรือเปลี่ยนค่าเป็น 0 และ Restart เครื่อง

ซ่อน Drive ไม่ให้คนอื่นเห็น

เรียก Regedit ขึ้นมา  แล้วไปที่ [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
\Policies\Explorer]  คลิกขวา  เลือก New >> DWORD Value แล้วตั้งชื่อว่า NoDrives  ให้ Double Click ขึ้นมา  เลือกใส่ค่าแบบ Decimal  แล้วใส่ค่า Value Data เป็นค่าตัวเลขตาม Drive ที่ต้องการให้ซ่อนดังนี้

ซ่อนไอคอน Network Neighbourhood
เรียก Regedit ขึ้นมา  แล้วไปที่ [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
\Policies\Explorer]  คลิกขวา  เลือก New >> DWORD Value  แล้วตั้งชื่อว่า NoNetHood  ให้ Double Click ขึ้นมา  แล้วใส่ค่า Value Data เป็น 1  หากต้องการยกเลิก  ก็เข้าไปลบ KEY ที่ได้สร้างเอาไว้ออกหรือเปลี่ยนค่าเป็น 0 และ Restart เครื่อง

แนะนำการ์ดจอค่าย NVIDIA รุ่น RTX 2000 series สำหรับสายเกมส์และสายตัดต่อ
บทความที่คุณอาจสนใจ : 14 แหล่งขอแฟน สมหวังมาแล้วนักต่อนัก

Related Posts